close

OBO-Bettermann'ın yanlış sayfasında bulunuyor olabilirsiniz. Geçiş yapabileceğiniz ülke seçenekleri:

BET Testcenter

KTS testleri

  • Galeri

Kablo taşıma sistemlerinin yeterli taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olmak amacıyla, DIN EN 61537 standardında emniyetli iş yükü (SWL) için testler öngörülmüştür ve test koşulları tanımlanmıştır. KTS test istasyonu, OBO Bettermann firmasının kendi tasarladığı bir test istasyonudur ve sürekli olarak geliştirilmiş ve yeni gerekliliklere ve koşullara uygun hale getirilmiştir.

Kablo kanalı testinin yapısı

Kablo taşıma sistemleri, DIN EN 61537 standardına uygun olarak monte edilmekte ve hidrolik silindir aracılığıyla kanala taşıyacak yük uygulanır. Yük uygulandığı sırada meydana gelen deformasyonlar, otomatik konum sensörleri ile tespit edilir ve mevcut yük bilgisi ile belgelendirilir. Kablo kanalı uygulanan yüklenmeye karşı dayanıklı olduğunda, bu yüke dayanıklı olduğundan emin olmak için yük 1,7 faktörü kadar yükseltilir. Yüklenmeye bağlı deformasyon belgelendirilmeye devam edilir. Bu test, muhtemel doğrusal olmayan durumları ve sapmaları engellemek için her iki destek arasındaki boşlukta üç test eklentisinde uygulanmalıdır.

KTS test istasyonu ile 7 tona kadar testler uygulanabilir. Bu test uygulamalarında, iki destek arasındaki boşluğun aşağıda belirtilen maksimum mesafelerde olması mümkündür:

  • İki alanlı taşıyıcı yapı olarak 7 m'ye kadar
  • Vinç kollu tek alanlı taşıyıcı yapı olarak 10 m'ye kadar
  • Vinç kolu olmadığında tek alanlı taşıyıcı yapı olarak 15 m'ye kadar

KTS test istasyonunda, DIN EN 61537 standardına uygun aşağıda belirtilen testler yapılabilir:

  • Yatay düzlemde monte edilmiş, çok sayıda iki destek arasında boşluğa sahip yatay ilerleme yönündeki kablo taşıma kanalları parçalarının emniyetli iş yükü testleri
  • Yatay düzlemde monte edilmiş, tek bir iki destek arasında boşluğa sahip yatay ilerleme yönündeki kablo taşıma kanalları parçalarının emniyetli iş yükü testleri
  • Konsolların emniyetli iş yükleri (SWL) testi
  • Destek sistemlerinin emniyet iş yükleri (SWL) testi