close

OBO-Bettermann'ın yanlış sayfasında bulunuyor olabilirsiniz. Geçiş yapabileceğiniz ülke seçenekleri:

OBO için sürdürülebilirlik

Ekolojik devamlılık

Üretimde ekolojik devamlılık: Üretimde rejenerasyon

OBO'da üretim artıkları atılmaz.
OBO, ürünlerinde sadece yüksek kaliteli hammadde kullanmaktadır. Bunlardan biri de, örn. kablo döşeme kanallarında da kullanılan PVC üniversal plastiktir.

Yenilikçi bir geri dönüşüm süreciyle, malzeme artık daha verimli şekilde kullanılabilir. Bu işlemde kırıntılar, rejenere parçalar olarak yeniden ekstrüzyona gönderilir. Karmaşık bir geri dönüşüm işlemi, yılda oluşan 923 ton PVC rejenere parçalarının eşit kalitede kalmasını sağlar. Aynı zamanda enerji verimliliği sağlanır. Başka bir deyişle: 415 ton petrol, 314 ton gaz, 111 ton kömür. Bu da 1.108 ton CO2 emisyonu tasarrufu anlamına gelmektedir.

Üretimde ekolojik devamlılık: Kablo kanalı sistemlerinin yeşil geleceği

OBO, yeni KTS Magic ürünler ile modern kablo kanalı döşemesinde devrim yaratıyor.
"Kablo taşıma sistemlerinde gerçek anlamda yenilik yapmak mümkün müdür" sorusunu OBO ileri düşünürleri ilk kez sorduğunda, hiç kimse cevabının "Evet" olacağına inanmamıştı. Ancak bunun mümkün olduğunu, OBO dünyada benzeri bulunmayan patentli DUO-Plus üretim yöntemi ile ortaya koymuştur. Bu sistem orta ve ağır OBO kablo taşıma sistemlerini sadece dayanıklı ve montajı kolay hale getirmemekte, aynı zamanda çevre dostu olmasını da sağlamaktadır.

Yeni DUO-Plus imalat yöntemi ve geliştirilmiş üretim teknolojisi doğanın korunmasına da katkı sağlamaktadır: Kablo kanalının üretiminde, standart yöntemlere kıyasla yaklaşık 2.600 ton daha az CO2 havaya salınmaktadır. Normal bir otomobil ile kat edilen yol olarak hesaplandığında emisyon tasarrufu 375 tur dönmede elde edilecek tasarruf ile eşdeğerdir. Yıllık bu CO2 miktarını dengeleyebilmek için, yaklaşık 200.000 adet kayın ağacı fidesi ekilmesi gerekirdi.

Yeni malzemelerle ekolojik devamlılık: Artan yenilenebilir hammadde ihtiyacı

OBO artık bilinen ve sıkça kullanılan VBS ürünlerini yenilenebilir hammaddelerden de üretiyor.
Yeni GREEN PRODUCTS malzemeleri, selüloz (ahşap bileşeni) veya biyo-poliamit gibi yenilenebilir hammadde tabanlı yenilikçi plastiklerdir. Ancak özelliklerde bir değişiklik yaşanmamaktadır ve malzeme, geleneksel plastikten üretilen karşılaştırılabilecek ürünlerdeki gibi işlenebilmektedir. Ürünün ömründe de herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Yeni GREEN PRODUCTS kullanımı, OBO'nun sürdürülebilirlik yolunda bir adım ileride olmasını sağlamaktadır. Fosil kaynakların korunmasıyla ürünler, zamanın koşulları gereği binalarda çevre uyumuna özel olarak uygun hale gelmektedir.

Enerjü tüketiminde ekolojik devamlılık: Güvenilirlik artık entegre ışık ile devam ediyor.

OBO kablo taşıma sistemleri, entegre LED lambalar ile otoparklarda daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlamaktadır.
OBO ve Hella, entegre LED modülü donanımlı kablo taşıma sistemleriyle aydınlatmada yeni bir sayfa açıyor. Bu sistemde montaj ve sürekli işletimde olağanüstü avantajlar ön plana çıkmaktadır. Bu yeni kurulum tipinin bileşenleri, bir kablo kanalı, kablo köprüsü veya AZ küçük kanal ve bir LED modülden oluşan ışık üniteleridir. Entegre sistem, çok düşük enerji tüketimine sahip olup son derece uzun ömürlüdür, dayanıklıdır ve bakım gerektirmez. Geleneksel bir ışık sistemi ile kıyaslama yapıldığında, 3.000 lamba ve 1,5 yıl altı amortisman süresi baz alındığında, 30 yıllık sürekli işletimde 3 milyon euro işletim gideri ve yılda 600 ton CO2 tasarrufu sağlanmaktadır (0,57kg/kWh).