close

OBO-Bettermann'ın yanlış sayfasında bulunuyor olabilirsiniz. Geçiş yapabileceğiniz ülke seçenekleri:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. İnternet sayfamızda veri işlemesi hakkında genel hükümler

1. Bu gizlilik politikasının konusu

Biz OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (bundan sonra OBO olarak anılacaktır), internet sunumumuza ve web sitemizde olan konulara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı memnuniyet duyuyoruz.

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için büyük ve çok önemli bir konudur. Aşağıda sizi, internet servislerimizi ziyaretinizde, oradaki sunumları kullanmanız durumunda hangi verilerin toplandığını ve bunların sonrasında nasıl işlendiği veya kullanıldığı hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca, teknik ve organizasyonel bakımdan bunlara bağlı olarak hangi koruma önlemlerini aldığımız konusunda da sizi bilgilendiriyoruz.

İlgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi daima geçerli veri koruma düzenlemeleri ile uyum içinde gerçekleşir. Bu gizlilik politikası ile sizi, veri işlemesinin sizinle ilgili olması durumunda, tarafımızca toplanan, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı konusunda aydınlatmak istiyoruz.

Veri işlemesinden sorumlu olan bizler, çok sayıda teknik ve organizasyonel önlemleri hayata geçirdiğimiz halde, internet bazlı bir veri aktarımında temelde güvenlik açıkları görülebilir, böylece mutlak bir koruma sağlanamaz. İnternet sunumumuzu kullanırken bunu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

 

3. İşleme konusunda sorumlunun adı ve adresi

Veri koruma hukuku gereği sorumlu kişi:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Faks: 0049-2373-89-238
E-Posta: info(at)obo.de

 

4. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- Veri koruma görevlisi -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
E-Posta: datenschutz(at)obo.de

 

5. Kişisel verilerin silinmesi ve bloke edilmesi/ saklama süresi

Bu gizlilik politikasının B bölümünde ilgili kişisel verilerin işlenmesi konusunda herhangi bir sapma yoksa bizde kayıtlı olan veriler, kaydın artık gerekli olmaması ve silme karşısında yasal saklama süreleri bulunmaması durumunda silinir. İlgili kişilerin verileri, bunlar için yasal geçerli başka nedenlerden dolayı silinmediği takdirde, işlenmeleri sınırlandırılır. Bunun anlamı bu veriler bloke edilir ve başka amaçlar için işlenmez. Bu örn. ticaret veya vergi hukuku nedenleri ile saklanmak zorunda olan ilgili kişinin verileri için geçerlidir.

Yasal gerekliliklere göre altı yıllık saklama süresi HGB madde 257 paragraf 1’e göre (ticari defterler, envanterler, açılış bilançoları, yıl kapanışları, ticari mektuplar, muhasebe belgeleri vs.) ayrıca on yıllık saklama süresi AO madde 147 paragraf 1’e göre (defterler, kayıtlar, durum raporları, muhasebe belgeleri, ticari ve iş mektupları vb.).

 

6.İlgili kişinin hakları

6.1. Onay hakkı

Her ilgili kişi, işlemeden sorumlu kişiden, ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda bir onay alma hakkına sahiptir. Bir ilgili kişi bu onay hakkını kullanmak isterse bunun için her zaman bize veya veri güvenliği sorumlumuza başvurabilir.

6.2. Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olan herkes, her zaman bizden kendisine ait kayıtlı kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. İlgili kişinin ayrıca aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi alma hakkı vardır:

- işleme amaçları

- İşlenen kişisel verilerin kategorileri

- kişisel verilerin açıklandığı alıcılar veya alıcıların nitelikleri, özellikle üçüncü ülkelerde bulunan alıcılar veya uluslararası organizasyonlarda

- mümkünse kişisel verilerin saklanmasının planlandığı süre veya eğer bu mümkün değilse sürenin belirlenme kriterleri

- sizi ilgilendiren kişisel verilerin silinmesi veya düzeltilmesi, sorumlu tarafından işlenmesinin kısıtlanması veya bu işlenmeye karşı itiraz hakkı

- bir denetleme makamına şikayette bulunma hakkı

- eğer kişisel veriler ilgili kişiden toplanmazsa: Verilerin kaynağı hakkındaki tüm bilgiler

- DSGVO madde 22 paragraf 1 ve 4’e istinaden profiling (profilleme) dahil olmak üzere bir otomatize kararın mevcudiyeti ve en azından bu durumlarda ilgili mantık ve kapsamı ile ilgili kişi için böylesi bir işlenmenin ilgili kişiye olan hedeflenen sonuçları

Ayrıca ilgili kişinin, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir organizasyona gönderilip gönderilmediği hakkında bilgi edinme hakkı vardır. Bu durum söz konusu ise ilgili kişinin, aktarma ile bağlantılı olan garantiler hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Bir ilgili kişi bu bilgi edinme hakkını kullanmak isterse bunun için her zaman bize veya veri güvenliği sorumlumuza başvurabilir.

6.3 Düzeltme hakkı

Kişisel veri işlenmesinden etkilenen her kişi, kendisi ile ilgili doğru olmayan kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. İlgili kişinin ayrıca işlemenin amacı dikkate alınarak, eksik kişisel verilerinin ek bir açıklama ile tamamlanmasını talep etme hakkı vardır.

Bir ilgili kişi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse bunun için her zaman bize veya veri güvenliği sorumlumuza başvurabilir.

6.4 Silme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olan her kişinin, sorumludan kendisini ilgilendiren verilerin, aşağıdaki nedenlerden biri uyuyorsa ve işleme gerekli olmadığı takdirde, derhal silinmesini talep edebilir:

- Kişisel veriler, artık gerekli olmayan amaçlar için veya başka bir şekilde toplanmıştır.

- İlgili kişinin, DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta a DSGVO veya madde 9 paragraf 2 nokta a’ya dayanan onayının iptal edilmesini talep etmesi ve işleme konusunda başkaca bir yasal dayanak olmaması durumunda.

- İlgili kişinin, DSGVO madde 21 paragraf 1 uyarınca işlenmeye itiraz etmesi ve işleme için öncelik taşıyan meşru nedenler olmaması veya işlenmeye karşı DSGVO madde 21 paragraf 2 uyarınca itiraz etmesi durumunda.

- Kişisel veriler kanunsuz bir şekilde işlendiyse.

- Kişisel verilerin silinmesi, sorumlunun tabi olduğu birliğin veya üye ülkelerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi uyarınca zorunlu ise.

- Kişisel veriler bilgi topluluğu tarafından sunulan hizmetlere istinaden DSGVO madde 8 paragraf 1 uyarınca toplanıyorsa.

Yukarıda sıralanan nedenlerden biri geçerli olduğu takdirde ve ilgili kişi, OBO’da kayıtlı olan kişisel verilerinin silinmesini sağlamak istiyorsa bunun için her zaman veri koruma görevlimize veya başka bir çalışanımıza başvurabilir. Biz bu durumda silme isteğinin derhal yerine getirilmesini sağlayacağız.

Kişisel veriler OBO tarafından yayınlandıysa şirket DSGVO Madde 17 Paragraf 1 uyarınca kişisel verilerin silinmesi ile yükümlüdür, bu durumda bizim kullanılabilir teknoloji ve uygun uygulama maliyetleri dikkate alınarak, veri işlemesinden sorumlu olan, yayınlanan kişisel verileri işleyenleri, ilgili kişinin bu veri işlemesinden sorumlu diğerlerinden bu kişisel verilere olan tüm linklerin veya bu kişisel verilerin kopya ve replikalarının işlenmesinin gerekli olmaması durumunda silinmesini talep ettiğini bildirme yükümlülüğümüz vardır. Bireysel vakalarda bu durumda gerekli olanın yerine getirilmesini sağlayacağız.

6.5 İşlemenin sınırlandırılması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olan herkesin, sorumlu kişiden, aşağıdaki koşullar mevcutsa işlemenin kısıtlamasını talep etme hakkı vardır:

- İlgili kişi, kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsa bu kişisel verilerin doğruluğunun sorumlu tarafından kontrol edilmesine yetecek bir sürede.

- İşlemenin kanunsuz olması ve ilgili kişinin bu kişisel verilerin silinmesini reddederek buna karşı kişisel verilerin kullanılmasını kısıtlama talebinde bulunması durumunda.

- Sorumlunun kişisel verilere işleme amaçları ile artık ihtiyaç duymaması ancak ilgili kişinin bunlara yasal hakların iddiası, kullanılması veya savunulması amacı ile ihtiyaç duyması durumunda.

- İlgili kişi, DSGVO madde 21 paragraf 1 uyarınca işlenme konusunda itirazda bulunduysa ve ancak sorumlunun meşru nedenlerinin onun nedenleri karşısında üstün gelip gelmediği henüz sabitlenmemişse.

Yukarıda sıralanan nedenlerden biri geçerli olduğu takdirde ve ilgili kişi, OBO’da kayıtlı olan kişisel verilerinin kısıtlanmasını sağlamak istiyorsa bunun için her zaman veri koruma görevlimize veya başka bir çalışanımıza başvurabilir. Biz bu durumda işlemenin kısıtlanmasını sağlayacağız.

6.6 Veri aktarabilme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olan her kişinin, işleme DSGVO madde 6 paragraf 1 harf a, DSGVO madde 9 paragraf 2 harf a’ya istinaden bir onay veya madde 6 paragraf 1 harf b’ye istinaden bir sözleşmeye dayanması ve işlemenin otomatik süreçlerle gerçekleştirilmesi durumunda, işlemenin sorumlu kişiye, kamu yararına veya kamu gücünün yerine getirilmesi gereğince aktarılmadığı sürece, kendisi tarafından sorumlu kişiye sağlanmış olan kişisel verileri, geçerli ve makineler tarafından okunabilen bir formatta alma hakkı ve bu verileri, verilerin sağlandığı sorumlunun engellemesi olmadan başka bir sorumluya aktarma hakkı vardır.

İlgili kişi ayrıca DSGVO Madde 20 Paragraf 1 uyarınca hakkını kullanması durumunda, bunun teknik olarak yapılabilir olması ve bununla başkalarının hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmaması durumunda, verilerin doğrudan bir sorumludan başka bir sorumluya aktarılmasını sağlama hakkı vardır.

Veri aktarabilme hakkının yerine getirilebilmesi için ilgili kişinin her zaman bize veya veri koruma görevlimize başvurması gerekmektedir.

6.7 İtiraz hakkı

Her ilgili kişi, özel durumundan kaynaklanan nedenlerle her zaman kendisini ilgilendiren, işlemesi DSGVO madde 6 paragraf. 1 harf e veya f uyarınca gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesine karşı itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu aynı şekilde bu hükümlere dayandırılmış bir Profiling için de geçerlidir.

OBO, bu kişisel verileri, ilgili kişinin ilgilerini, haklarını ve özgürlüklerini aşan, işlenme için zorlayıcı korunması gereken nedenler kanıtlayamadığı veya işlemenin, kanuni hakların iddiası kullanılması veya savunulmasına yaramadığı durumda, artık işlemez.

OBO kişisel verileri doğrudan reklam yapmak amacı ile işlerse ilgili kişi, her zaman kişisel verilerin bu amaçlı reklamlar için işlenmesine karşı itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda, böyle bir doğrudan reklam ile bağlantıda bulunması durumunda profiling için de geçerlidir. İlgili kişi, işlemeyi doğrudan reklam amacı ile gerçekleştirmemize itirazda bulunursa ilgili kişisel verileri artık bu amaçlar ile işlemeyiz.

İlgili kişi ayrıca, özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, DSGVO Madde 89 Paragraf 1 uyarınca tarihsel araştırma veya istatistiksel amaçlarla gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi işlemine karşı, bu işlemenin kamu yararına bir görev nedeni ile gerekli olmaması durumunda itirazda bulunma hakkına sahiptir.

İlgili kişinin, itiraz aktarabilme hakkının yerine getirilebilmesi için her zaman bize veya veri görevlimize başvurması mümkündür. İlgili kişi, bilgi topluluğu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak 2002/58/EG yönergesine bakılmaksızın, itiraz hakkını, teknik özelliklerin kullanıldığı, otomatik süreçler kullanarak uygulama hakkına sahiptir.

6.8 Tekil durumlarda profiling dahil otomatik kararlar

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olan her kişi, Avrupa kural ve düzenleme koyucusu tarafından verilmiş olan, olası bir profiling dahil olmak üzere otomatik bir işlemeye dayanan, kendine karşı yasal etki oluşturan veya onu benzer bir şekilde etkileyen bir karara tabi olmama hakkına sahiptir bunun istisnaları eğer

- ilgili kişi ve sorumlunun arasındaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli değil ise veya

- sorumlunun tabi ilgili kişi hakları olduğu, birliğin veya üye ülkelerinin yasal mevzuatı gereğince uygun ise ve bu yasal mevzuatlar ilgili kişinin hak ve özgürlüklerinin ve meşru çıkarlarının korunması için uygun önlemler içeriyorsa veya

- ilgili kişinin açık onayı ile gerçekleşiyorsa.

Eğer karar

- ilgili kişi ve sorumlunun arasındaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sonuçlandırılması için gerekli ise,

- ilgili kişinin açık onayı ile gerçekleşiyorsa OBO kişi hak ve özgürlüklerin ve meşru çıkarların korunması için uygun önlemleri alır, buna en azından sorumlunun tarafından bir kişinin, kendi konumunun ortaya konması ve karara karşı çıkma hakkı da dahildir.

İlgili kişi otomatik kararlara istinaden olan hakkını kullanmak isterse bunun için her zaman bize veya veri güvenliği sorumlumuza başvurabilir.

6.9 Veri koruma hukukuna dair bir onayın iptal edilmesi hakkı

Kişisel veri işlenmesinden etkilenen her kişi, kişisel verilerin işlenmesine dair bir onayı iptal etme hakkına sahiptir.

İlgili kişi onayın iptal edilmesi hakkını kullanmak isterse bunun için her zaman bize başvurabilir.

Her etkilenen kişi, her zaman, gizlilik politikası konusundaki tüm soru ve önerileri için doğrudan bize başvurabilir.

6.10 Bir veri koruma denetim makamına şikayet hakkı

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgili olan her kişinin, kişisel verilerinin bizim tarafımızdan işlenmesi konusunda, bir veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır.

 

7. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

İlgili veri işleme süreci bu gizlilik politikasının B bölümünde farklı bir şekilde aktarılmadığı sürece, aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir.

Belli bir işleme amacı için bir onayın gerekli olması durumunda DS-GVO’nun 6 I nokta a maddesi OBO’ya yasal dayanak teşkil eder. Kişisel verilerin işlenmesi ilgili kişinin, ürün ve hizmetlere istinaden bizimle veya alt şirketlerimizden biri ile taraf olduğu, bir sözleşme gereğince gerekli ise bu durumda işleme DS-GVO madde 6 I nokta b’ye istinadendir. Aynısı sözleşme öncesi işlemlerin yerine getirilmesi için örnek olarak hizmetlerimiz ve ürünlerimize dair talepler için geçerlidir.

Eğer OBO, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren bir yükümlülüğe tabi ise bu durumda işleme DS-GVO madde 6 I nokta c temelindedir. Nadir durumlarda, ilgili kişinin veya başka bir doğal kişinin hayati ilgilerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Bu durumda işlemenin gerekçesi DS-GVO madde 6 I nokta d’dir.

Son olarak işleme süreçleri DS-GVO madde 6 I nokta f’ye dayanabilir. Eğer, ilgili kişinin temel hak ve hürriyetleri ağır basmadığı sürece, işleme OBO’nun veya bir üçüncü şahsın meşru ilgilerini korumak için gerekli ise, daha önce sıralanmış olan yasal dayanaklardan hiçbiri tarafından kapsanmayan işleme işlemleri bu yasal dayanağa temellendirilir. Bu tür işleme işlemleri, Avrupalı yasa koyucu tarafından özellikle atıfta bulunulmuş olması nedeni ile (karşılaştırmalı dikkate alma nedeni 47 cümle 2 DS-GVO) özellikle bizim için geçerlidir.

 

8. Meşru ilgilerin dikkate alınması

Bu gizlilik politikasının B bölümünün tanımlamasında farklı kararlaştırılmamışsa ve kişisel verilerin işlenmesi DS-GVO madde 6 I nokta f’ye dayandırıldığı durumda, meşru ilgilerimiz iş faaliyetlerimizin yerine getirilmesi ve bununla bağlantılı olan ekonomik ilgilerimizdir.

 

9. İletişim bilgilerimizin kullanılması durumunda gizlilik/ İptal imkanı

Web sitemiz üzerinde ilan edilmiş olan iletişim bilgilerini (örn e-posta adresimiz veya faks numaramız gibi) bizimle iletişime geçmek için kullanmanız durumunda, bunun için bize ilettiğiniz kişisel verileriniz, iletişime geçmeniz ile bağlantılı amaç için işlenir. Eğer talebiniz OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO) değil de bir alt şirketin ürün ve/veya hizmetlerine istinaden ise, talebiniz onlar tarafından cevaplanır, bunun için de talebinizin uygun biçimde onlara iletilmesi gerekir.

İletişim talebiniz, bizimle mevcut olan bir sözleşmeye istinaden hizmet veya ürünlerimize olan ilginize bağlıysa, yasal dayanak DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta b’dir. Tüm diğer iletişime geçme durumlarında, sizin başlatmış olduğunuz iletişim gereğince, DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden meşru ilgilerimiz vardır.

Talebinizin cevaplandırılması veya sözleşme ilişkisinin temellendirilmesi ve yürütülmesi için toplanan kişisel veriler, talebin veya sözleşme ilişkisinin tamamen sonuçlandırılmasına kadar saklanır ve sonrasında (olası garanti sürelerinin dolmasından önce değil) silinir ancak eğer DSGVO madde 6 paragraf 1 cümle 1 nokta c uyarınca vergi veya ticari hukuktan doğan saklama ve dokümantasyon mecburiyetlerimiz (HGB (Ticaret Kanunu), StGB (Ceza Kanunu) veya AO’dan (Vergi usulü) kaynaklanan) nedeni ile daha uzun bir saklama süresi ile yükümlü olmadığımız veya siz DSGVO madde 6 paragraf 1 cümle 1 nokta a uyarınca daha uzun bir saklama süresi için onay vermediğiniz süre boyunca. Bunun dışında, talebin veya sözleşmenin sonrasında da, sizi elektronik formatta örn. sizin tarafınızca verilmiş olan e-posta adresi üzerinden hizmet ve tekliflerimiz konusunda bilgilendirmek için sizinle iletişimi sürdürmek istiyoruz. Müşteri bağlama ve müşteri hizmetleri amacıyla ayrıca iletişime geçmeyi kolaylaştırmak amacı ile olan veri işleme için DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye dayanmaktayız, bunu yaparken sizin temel hak ve özgürlükleriniz ile bir çıkar dengelemesi yapmamız durumunda, bu hitabımızın hizmet ve tekliflerimizin zamanında size iletilmesinin, sonraki inşaat işlerinde teklif alma veya muhataplar ile bilgi alışverişinde sorularınızı cevaplandırmaya yaraması imkanını vermesi avantajlarını görmekteyiz. DSGVO madde 6 paragraf 1 f)’ye istinaden gerçekleşen ve özel durumları nedeni ile doğrudan reklama yönelik olmayan veri işlemesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Doğrudan reklam durumunda neden belirtmeksizin her zaman itiraz edebilirsiniz.

. DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden müşteri bağlama veya doğrudan iletişime geçme amacı ile işlenen veriler, meşru ilginin sonlanmasına kadar işlenir, en geç sizin tarafınızdan veri işlemesine itiraz sonrasında silinir. Yasal saklama yükümlülükleri bu veriler ışığında da değerlendirilir.

Bu düzenlemeye istinaden işlenen kişisel verilerin alıcıları, talebiniz ile bağlantılı hizmet ve/veya ürünlerinin dayandığı, DSGVO madde 28’e istinaden ilgili sipariş işleme anlaşmaları sağladığımız BT hizmet sağlayıcıları ve gerektiğinde alt şirketlerimizdir (özellikle Hoster’lar).

 

10. Başvurular ve başvuru işlemlerinde veri koruması

İş başvurusunda bulunanların kişisel verilerini, iş başvurusu işlemlerinin yerine getirilmesi ve bununla bağlantılı sözleşme öncesi işlemler için DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta b’ye istinaden ve DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden personel işe alımı konusundaki meşru ilgimiz uyarınca toplar ve işleriz.

İşlenme elektronik ortamda da gerçekleşebilir, örn. eğer başvuruda bulunan biri başvuru belgelerini elektronik ortamda, örnek olarak e-posta veya iletişim formumuz üzerinden bize ilettiği takdirde. Başvuran birisi ile bir iş sözleşmesi yaparsak iletilen veriler iş ilişkisinin gerçekleştirilmesi için yasal yükümlülükler gözetilerek kaydedilir. İşleme için sorumlu olan kişi tarafından, başvuran kişi ile bir iş sözleşmesi yapılmazsa başvuru belgeleri, ret cevabının ilan edilmesinden iki ay sonra, işlemeden sorumlu olan kişinin meşru ilgileri engel teşkil etmediği sürece otomatik olarak silinir. Bu anlamda sair meşru ilgi, örnek olarak genel eşit muamele yasasına (AGG) istinaden bir davada ispat yükümlülüğüdür

Gelen başvuruların dijital olarak kaydı nedeni ile işlenen kişisel verilerin alıcıları, DSGVO madde 28 uyarınca sözleşme yaptığımız, BT hizmet sağlayıcılarımızdır (özellikle Hoster’lar).

 

11. Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

OBO bu gizlilik politikası hükümlerini her zaman, gelecek için etkili olmak üzere değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel olarak geçerli olan sürüm Web sitesinde yayınlanmaktadır. Lütfen web sitesini düzenli olarak ziyaret edin ve geçerli gizlilik politikası hakkında bilgi edinin.

 

B. İnternet sayfamızda veri işlemesi hakkında özel hükümler

1. Verilerinizin toplanması ve kullanılması

Verilerinizin toplanması ve kullanılmasının kapsamı ve türü, internet sunumumuzu sadece bilgi amaçlı olarak ziyaret etmeniz veya bizim tarafımızdan sunulan hizmetleri, örn. internet sayfası üzerinden bir sözleşme yapmak için kullanmanız ve gerektiğinde kaydolmanıza göre değişir.

 

2. Bilgi amaçlı kullanım/ toplanan veriler/ çerezler

(1) Web sitesinin sadece bilgi amaçlı kullanımında, örn. web sitemiz üzerinden bir rezervasyon yapmamanız veya bize başka bir şekilde bilgiler iletirseniz sadece tarayıcınızın bizim sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplarız. Web sitemizi görüntülemek istiyorsanız web sitemizi size gösterebilmek, denge ve güvenliği garantileyebilmek için teknik olarak bizim için gerekli olan (yasal dayanağı madde 6 paragraf 1 cümle 1 nokta f DS-GVO) aşağıdaki verileri toplarız:
•IP adresi
•Çağrının tarih ve saati
•Greenwich Mean Time (GMT) arasındaki zaman farkı
•Çağrının içeriği (somut sayfa)
•Erişim durumu/HTTP durum kodu
•Her defasında aktarılan veri miktarı
•Çağrının geldiği web sitesi
•Tarayıcı
•İşletim sistemi ve yüzeyi
•Tarayıcı yazılımının dili ve versiyonu.

(2) Bu düzenlemenin 1. paragrafına istinaden işlenen veriler, belirtilen amaçlarla 30 gün boyunca saklanır ve sonrasında silinir.

(3) Yukarıda belirtilen verilere ek olarak web sitemizi kullanımınızda bilgisayarınıza çerezler kaydedilir. Bu, internet sunumumuza girerken çerezlerin kullanımına onay vermişseniz DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta a’ya istinaden onayınıza bağlı olarak gerçekleşir. Bu durumda da Accept Cookie olarak adlandırılan, çerezin tıklandığı ve oturum çerezlerinin kabul edildiği bilgisi dışında bir içerik içermeyen bir çerez yerleştirilir. Çerezler, bunun haricinde DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden online sunumumuzun ekonomik işletilmesine dair meşru ilgilerimiz temelinde kullanılır. Çerezler, sizin tarafınızdan kullanılan tarayıcıya ilişkilendirilip sabit diskinizde kaydedilen ve çerezi kaydeden yer tarafından (burada biz) belirli bilgilerin aktarıldığı küçük veri dosyalarıdır. Çerezler program yürütemez veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. İnternet sunumunu genel olarak daha kullanıcı dostu ve etkin biçimde oluşturmaya yararlar.

(4) Çerezlerin kullanımı:

a) Bizim web sitemiz, kapsam ve çalışma şekilleri aşağıda açıklanacak olan şu çerezleri kullanır:

- Geçici çerezler (bunun için b)
- Kalıcı çerezler (bunun için c).

b) Geçici çerezler, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunlar arasında özellikle oturum çerezleri sayılabilir. Bunlar, bununla tarayıcınızın çeşitli çağrılarının ortak oturumla ilişkilendirilmesini sağlayan, oturum ID’si olarak adlandırılan bir kimliği kaydeder. Böylece, web sitemize dönerseniz bilgisayarınız tekrar tanınabilir. Oturumu kapatırsanız veya tarayıcıyı kapatırsanız oturum çerezleri silinir.

c) Kalıcı çerezler otomatik olarak önceden belirlenmiş, çerezlere göre değişebilen ve birçok yılı içerebilen bir süreden sonra silinir. Çerezleri tarayıcınızın güvenlik ayarlarında her zaman silebilirsiniz.

d) Tarayıcı ayarlarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir ve örn. Third-Party çerezlerin (üçüncü taraf çerezleri) veya tüm çerezlerin reddedilmesini sağlayabilirsiniz. Bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını kullanamayabileceğinizi bilmenizi isteriz.


(5) Önceki paragraflara göre işlenmiş olan verilerin alıcıları, bizim DSGVO’nun 28. maddesine göre gerekli sipariş veri işleme anlaşmaları yaptığımız BT hizmet sağlayıcılarıdır (özellikle Hoster’lar).

 

3. Google Analytics

Meşru ilgilerimizin temeline istinaden (online sunumumuzun DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden analiz, optimizasyon ve ekonomik işletilmesi için) “Google Analytics” Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CCA 94043-1351, ABD’nin bir web analiz hizmetini kullanıyoruz.

Google “çerezler” kullanır. Bu çerezler tarafından, kullanıcıların online sunumu kullanmaları sonucunda üretilen bilgiler genelde Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir.

Google, Privacy Shield anlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve böylece Avrupa veri koruma hukukuna uyma konusunda garanti vermektedir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google bu bilgileri bizim adımıza kullanarak, kullanıcıların bu online sunumumuzu kullanımını değerlendirmek, online sunumu dahilindeki aktiviteler hakkında raporlar oluşturmak ve online sunumun kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetleri bize sunmak üzere kullanacaktır. Bu sırada işlenen verilerden kullanıcıların takma isimli kullanıcı profilleri oluşturulabilir.

Google Analytics’i, Google’ın reklam hizmetleri ve partnerleri tarafından oluşturulan ilanların, sadece online sunumumuza da ilgi göstermiş olan veya belirli özellikleri (örn. ziyaret ettikleri web siteleri aracılığı ile belli konu veya ürünlere ilgi gösteren) olan Google’a ilettiğimiz kullanıcılara (“Remarketing” veya “Google Analytics Audiences” olarak adlandırılır) göstermek için kullanırız. Remarketing Audiences yardımı ile ayrıca ilanlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisini yansıttığı ve can sıkıcı olmadığını da garanti etmek istiyoruz.

Universal Analytics fonksiyonlarıyla birlikte Google Analytics kullanıyoruz. Universal Analytics bize, sayfalarımızdaki aktiviteleri cihazlarüstü biçimde analiz etme (örn. laptop üzerinden ve sonra tablet üzerinden erişimlerde) imkanı verir. Bu bir kullanıcı ID’nin takma isimle bir kullanıcıya tahsis edilmesi ile mümkün olur. Böyle bir tahsis, eğer bir müşteri hesabı ile kayıt olursanız veya müşteri hesabı ile giriş yaparsanız gerçekleşir. Ancak kişisel veriler Google’a iletilmez. Universal Analytics ile Google Analytics’e ilave hizmetler de eklense, bu bunun veri güvenliğini sağlayan IP Masking veya tarayıcı eklentisi ile bağlantılı olduğu anlamına gelmez.

Google Analytics’i sadece aktive edilmiş IP anonimleştirmesi ile kullanırız. Bunun anlamı, kullanıcıların IP adresi Google tarafından Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşmasının diğer üye ülkelerinden ABD’ye gönderilmeden önce kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.

Kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen IP adresi Google’in diğer verileri ile birleştirilmez. Kullanıcılar çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımı üzerindeki ilgili ayarları yapmak suretiyle engelleyebilir; kullanıcılar bunun haricinde, aşağıdaki linkten indirebilecekleri tarayıcı eklentisini yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmalarına dayanan verilerin (IP adresi dahil) Google’a toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google tarafından veri kullanımı, ayar ve itiraz imkanları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads


Ayrıca Google Analytics tarafından verilerinizin toplanmasını (özellikle yukarıdaki tarayıcı yazılımına izin vermeyen mobil son kullanıcı cihazlarında), aşağıdaki link’e tıklayarak önleyebilirsiniz. Bu siteye sonradan yapacağınız ziyaretlerde verilerinizin toplanmasını önleyecek olan bir Opt-Out çerezi yerleştirilir: Google Analytics’i devre dışı bırakmak

 

5. Bu internet sayfasındaki fonksiyonlar ve sunumların kullanılması

Web sitemiz üzerinde sunulan hizmetleri, örnek olarak online dükkanımızda ücretli rezervasyonlar yapmak veya bir bültene abone olmak gibi almak istiyorsanız, bu durumda bunun için ilave kişisel veri vermeniz gereklidir. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıdaki düzenlemelerden edinilebilir.

5.1 İletişim formu

(1) İletişim formlarımızın gönüllü olarak kullanılması durumunda firmanız, adınız ve soyadınız, firmanızın posta adresi ve e-posta adresinizi vermeniz rica edilir, bu durumda bu veriler zorunlu alan olarak işaretlenmiştir. Bununla birlikte gerektiğinde, şahsi erişilebilirliğinizi ve size hitabı optimize edebilme imkanınız vardır (örn. telefon numarası, iş tanımı ayrıca talep/iletişim kurma nedeniniz (mesaj).

(2) Talebinizi gönderdiğinizde girilmiş olan IP adresinizi ve oturum açma zamanınızı kaydederiz. Bu işlemin amacı, talebinizi ispatlamak ve gerektiğinde kişisel verilerinizin kötüye kullanılmasını önlemektir.

(3) Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı öncelikle DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta a uyarınca sizin tarafınızca açıkça verilen onaydır. Bununla birlikte veri işlemesi DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta b uyarınca, sizin tarafınızdan başlatılan talep ve bununla birlikte (ön) sözleşme amaçları içindir. Veri işlemesi bunun dışında DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f gereğince servis ve sunumlarımıza dair talebinizin ve bunun için kullanılan e-posta adresinin olası kötüye kullanılmasının ispatı amacı ile gerçekleştirilir. Zorunlu alanlar ve gönüllü alanlar arasında ayrım yapıldığı sürece, DSGVO madde 5 paragraf 1 nokta c, madde 25 uyarınca sadece, tipik olarak başka sorgulama yollarında, örn. talep edenin e-posta imzasında iletilen ve bunlarda tecrübeye bağlı olarak görüldüğü kadarı ile bu verilerin (paragraf 2’ye bakınız) talebin cevaplandırılması için gerekli olan veriler sorulur. Tipik olarak bu verileri talep örn. talep edenlere aşağıdaki hizmetleri sunabilmek için kullanırız
- doğru pazarlama bölgesi ile ilişkilendirmek
- doğru dış hizmetler çalışanı ile ilişkilendirmek
- hedef odaklı olarak fuarlara, seminerlere vs. davet etmek
- seminer katılımcılarına sertifikalar gönderebilmek
- basılı malzeme gönderebilmek
- malzeme /örnek gönderebilmek
- yerel toptancılar tavsiye edebilmek


Bir mesleğin veya talebinizin nedeninin girilmesi gibi gönüllü bilgiler, bu konuda olası sorular sormak zorunda kalmadan size doğrudan mümkün olduğunca iyi hizmeti verebilmeye yardımcı olur, zira örn. değişik meslek grupları için değişik ürün ve bilgiler bulunduruyoruz. DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden meşru bir ilgi, sizin tarafınızca tahsis edilen verileri (potansiyel) bir müşteri hizmetleri için sizi sunumlarımız ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek için kullanmamız durumunda da mevcuttur.

(5) Sizin tarafınızdan tahsis edilen verileri, eğer yukarıda sıralanmış olan amaçlar için artık gerekli olmamaları durumunda sileriz. Veri işlemesine dair olan, geleceğe etkili olacak şekilde her zaman gerçekleştirilebilen ancak iptale kadar gerçekleşmiş olan veri işlemelerini etkilemeyen ve/veya (DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f) veri işlemesine dair ve meşru ilgiye karşı bir itirazı gerçekleştiren iptal işleminde bulunmanız durumunda, veriler tarafımızca derhal silinir. Bu sadece, eğer (örn. DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta b’den kaynaklanan sözleşme öncesi ve sonrası işlemler) başka yasal bir nedenle işlenmenin devamını haklı çıkarırsa veya yasal saklama yükümlülükleri derhal silmenin karşısında durursa (madde 6 paragraf 1 nokta c DSGVO) geçerli değildir.

(6) Bu düzenlemeye istinaden işlenen verilerin alıcıları, talebiniz ile bağlantılı hizmet ve/veya ürünlerinin dayandığı, DSGVO madde 28’e istinaden ilgili sipariş işleme anlaşmaları sağladığımız BT hizmet sağlayıcıları (özellikle Hoster’lar) ve gerektiğinde alt şirketlerimizdir.

5.2 Bülten

(1) Onayınız ve e-posta adresinizi vermeniz ile birlikte, sizi güncel ilginç teklifler, hizmet ve ürünlerimiz, şirketimizden yenilikler ve diğer güncel OBO konuları hakkında bilgilendirdiğimiz bültenimize abone olabilirsiniz. Bültenin gönderilebilmesi için zorunlu alan sadece e-posta adresinizdir.

(2) Bültenimize kayıt için Double-opt-in olarak adlandırılan işlemi kullanırız. Bunun anlamı, kaydınızdan sonra verilen e-posta adresine, bültenin gönderimini istediğinize dair bir e-posta göndermenizi istediğimiz bir e-posta göndermemizdir. Kaydınızı 72 saat içerisinde onaylamazsanız bilgileriniz kilitlenir ve otomatik olarak silinir. Bunun dışında her defasında kullanılan IP adresinizi ve kayıt veya onay zamanlarınızı kaydederiz. Bu işlemin amacı, kaydınızı ispatlamak ve gerektiğinde kişisel verilerinizin kötüye kullanılmasını önlemektir. Bülten aboneliği onayınızdan sonra tarafınızca girilmiş olan verileri paragraf 2 uyarınca bültenin gönderilmesi ve e-posta adresinizin olası kötüye kullanımını ispat etmek amacı ile paragraf 2 uyarınca saklarız.

(4) Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta a’ya istinaden sizin tarafınızca verilen açık onay ve paragraf 2 uyarınca işlenen veriler bakımından meşru ilgimiz DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden bunun için kullanılan e-posta adresinin olası kötüye kullanımıdır.

(5) Bültenin gönderimi konusundaki onayınızı her zaman iptal edebilir ve bülten alımını durdurabilirsiniz. İptali her bültende bulunan link üzerine tıklayarak veya e-posta ile info(at)obo.de adresine veya künyede verilmiş olan iletişim verilerine bir mesaj ile bildirebilirsiniz.

(6) E-posta adresiniz bülten gönderimi için sadece istenilen abonelik süresince kaydedilir. Paragraf 1’e istinaden kaydedilen diğer bilgiler bizim tarafımızdan iptalinizden bir ay sonra silinir.

(7) Bu düzenlemeye göre işlenmiş olan verilerin alıcıları, bizim DSGVO’nun 28. maddesine göre gerekli sipariş veri işleme anlaşmaları yaptığımız BT hizmet sağlayıcılarıdır (özellikle Hoster’lar).

5.3 OBO Construct

(1) Müşterilerimize, çalışanlara ve potansiyel yeni müşteriler ve sözleşme ortaklarına web sitemiz üzerinden, OBO Construct yazılımımızı değişik uygulama seviyelerinde kullanma imkanı sunuyoruz. Bu, download imkanı veya web uygulaması olarak kullanılabilir.Bu, download imkanı veya web uygulaması olarak kullanılabilir. Yazılımımızı indirin ve/veya kullanın, ücretsiz kullanım mümkün olsa da bizimle gerekli olan kullanım sözleşmesini yapın.

Yazılımın indirilebilmesi için öncesinde kullanıcının şahsına ait verilerin download formuna girilmesi gerekmektedir. Bu veriler özellikle temel verilerdir, kullanıcıyı sözleşme ortağı olarak teşhis edebileceğimiz ve gerektiğinde de iletişime girebileceğimiz, kullanıcının adı, adres, ve e-posta adresidir (madde 6 paragraf 1 nokta b DSGVO). Bunun dışında, ilgili ürünlerin kullanıcılarını değişik meslek alanlarına eşleştirebilmemiz ve ürünleri, yazılımı en yoğun olarak kullanan meslek gruplarına bölümlendirebilmemiz için meslek tanımı sorulur. Bu veri işlemesi her halükarda, meşru ilgimiz dahilinde gerçekleşir (madde 6 paragraf 1 nokta f DSGVO). Veri işlemesi bunun dışında madde 6 paragraf 1 nokta a DSGVO’ya göre sizin onayınıza istinaden de gerçekleşir, zira ücretsiz olarak sunulan yazılımı kullanmak ve bununla bağlantılı olarak verilerinizi bildirmek tamamen sizin serbestinizdedir.

Yazılımı indirme imkanının yanında bazı OBO Construct ürünlerinde (örn. zemin altı sistemleri için OBO Construct ve topraklama sistemleri için OBO Construct) yazılımın kullanımı için kaydolma ve sonraki giriş işlemleri için şifre girmeme imkanı tanıyoruz. Kayıtta daha önce tanımlanan indirme formu üzerindekiler ile aynı veriler aynı işleme amacına yönelik olarak sorulmaktadır, bu nedenle öncelikle buna yönlendirme yapılmaktadır. E-posta adresiniz ayrıca kayıt işleminin tamamlanması için sorulmaktadır, zira hesabı aktive edebilmek için kaydınızı e-posta içerisinde bulunan bir link üzerinden onaylamanız gerekmektedir. E-posta adresiniz ayrıca ayarlarınızı sizin için kayıt edebilmemiz için de gereklidir. E-posta adresiniz ve şifreniz ile birlikte kullanıcı girişi yapabilir, tüm proje ve ayarlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Hesabınız olduktan sonra istediğiniz sayıda proje kaydedebilirsiniz. Bu sırada zorunlu alanlar proje adı ve sipariş tarihidir. Tarih, güncel tarihe göre ön ayarlıdır ve proje adı da “Yeni Proje” olarak değiştirilebilir şekilde belirlenmiştir. Bu sayede projeye dair başka veri girmeye gerek olmadan doğrudan yeni bir proje girebilirsiniz. Ancak proje adını değiştirme ve projeye bağlı başka veriler (proje kısaltması, proje numarası, müşteri numarası, müşteri adresi gibi) girme imkanınız da vardır. Sizin tarafınızca bu işlemlerde oluşturulan veriler sunucumuz üzerinde kaydedilir ve ilgili kullanıcı tarafından (başka bir deyişle siz) sadece oluşturulan şifre kullanılarak sorgulanabilir.

Yukarıda bahsedilen verilerin işlenmesi kayıt işleminizde madde 6 paragraf 1 nokta a DSGVO’ya istinaden onayınız, ayrıca madde 6 paragraf 1 nokta b DSGVO’ya istinaden sözleşmenin yerine getirilmesine dayanmaktadır. Bunun dışında madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden, (potansiyel ve/veya) eski müşterilerimiz ayrıca çalışanlarımız ve sözleşme ortaklarımıza pratiğe uygun ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, sürekli optimize edilen, bir yazılım sunma meşru ilgimiz de vardır. Sürekli optimizasyonları yapabilmek için bu nedenle yazılımın kullanımının analiz edilmesi gerekmektedir. Yazılım kullanımının analizi web uygulamalarında Google-Analytics yardımı ile gerçekleşmektedir (bunun için ve itiraz imkanları için yukarıda madde B 3’e bakınız). Bu esnada projenizde girmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişim gerçekleşmez.

Sözleşmenin yerine getirilmesi için (madde 6 paragraf 1 nokta b DSGVO) gerekli, ancak (madde 6 paragraf 1 nokta f DSGVO) istinaden, sizin girmiş olduğunuz iletişim verileri üzerinden kullanılan yazılıma dair bir geri bildirim isteme ve/veya iyileştirme önerileri veya sizi kullanmış olduğunuz uygulamanın yeni imkanları veya anlamlı ekleri/başka uygulamalar konusunda bilgilendirmek için iletişime geçilmesi için kullanılması ayrıca meşru ilgimizedir.

(2) Kişisel verileriniz açık onayınız veya yasal dayanak olmadan, bizim tarafımızca görevlendirilen yazılım geliştiriciler haricindeki, sözleşme kurulması eylemi dışındaki üçüncü şahıslara iletilmez. Biz bu verileri, bize gerekli teknik bilgileri veya kullandığınız yazılıma dair güncellemeleri sunabilmeleri için görevlendirilen yazılım geliştiricilerine veriyoruz. Bu durumun DSGVO madde 28 uyarınca bir sipariş işlemesi olduğu konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. İlgili yazılım geliştiricileri yasal gereklilikler uyarınca bize karşı veri koruma hükümlerine uyulması konusunda sözleşme ile taahhütte bulunmuştur.

(3) Sözleşmenin tamamen yerine getirilmesinden sonra verileriniz sonraki kullanımlara karşı bloke edilir. Vergi ve ticari hukuk düzenlemelerine göre sürelerin sona ermesinden sonra, açıkça sonraki kullanımlar için onay vermemiş olmanız durumunda bu veriler silinir. . DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden işlenen veriler, meşru ilginin sonlanmasına kadar işlenir, en geç sizin tarafınızdan veri işlemesine itiraz sonrasında silinir. Yasal saklama yükümlülükleri bu veriler ışığında da değerlendirilir.

(4) Yazılımın bir uygulama mağazası üzerinden sunulması durumunda ek olarak uygulama mağazası sunucusunun verilerinizin kullanımı hakkında sunduğu bilgilerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu veri kullanımı için sadece uygulama mağazalarının işletmecileri sorumludur.

 

6. Sosyal eklentiler

Web sayfamızda “sosyal eklentiler” kullanılmaz. Biz sadece değişik “Sosyal medya hizmetlerine linklemeleri hazır tutarız”. Üçüncü sağlayıcılar tarafından hangi verilerin toplandığı ve bunların nasıl kullanıldığını lütfen ilgili hizmetlerin gizlilik politikasından edinin.

 

7. Google Maps

Bu web sitesi etkileşimli haritaların gösterimi ve yol tarifleri için Google Maps kullanır. Google Maps, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’nin bir harita hizmetidir. Bu hizmetin kullanımı üzerinden size konumumuz gösterilir ve olası bir yol tarifi kolaylıkları sağlanır. Bu, DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden meşru bir ilgi teşkil etmektedir.

Google Maps kullanımı ile bu web sitesinin kullanımı hakkındaki bilgiler, IP adresiniz ve yol tarifi fonksiyonu çerçevesinde girilmiş olan (başlangıç) adresi ABD’de bulunan Google’a aktarılabilir. Eğer Google Maps içeren internet sunumumuzun bir web sayfasını açarsanız tarayıcınız Google’in sunucuları ile doğrudan bir bağlantı kurar. Harita içeriği Google tarafından doğrudan tarayıcınıza iletilir ve bunun üzerinden de web sitesine bağlanır. Bu nedenle bu yolla Google tarafından toplanan bilgiler üzerinde bir etkimiz yoktur. Bunlar bilgimiz dahilinde en azından aşağıdaki verilerdir:
- İlgili web sitesini ziyaretin tarih ve saati,
- Çağrılan web sayfasının internet adresi veya URL’i
- IP adresi, yol tarifi çerçevesinde girilen (başlangıç) adresi.


Bu, Google tarafından sağlanan, giriş yapmış olduğunuz bir kullanıcı hesabının mevcut olması veya olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Eğer Google üzerinde oturum açmışsanız verileriniz doğrudan hesabınız ile ilişkilendirilir. Eğer Google’da profiliniz ile ilişkilendirilmeyi istemiyorsanız butonun aktive edilmesinden önce çıkış yapmanız gerekmektedir. Google verilerinizi (kayıtlı olmayan kullanıcılar buna dahildir) kullanıcı profilleri olarak kaydeder ve bunları değerlendirir. Böyle bir değerlendirme, madde 6 paragraf 1 nokta f uyarınca Google’in kişiselleştirilmiş reklam gösterme, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun şekillendirilmesi konusundaki meşru ilgisi temeline dayanır.

Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına karşı bir itiraz hakkınız vardır ancak bunu kullanabilmek için doğrudan Google’a başvurmanız gerekmektedir. Bunun için lütfen aşağıdaki link üzerinden Google’in gizlilik politikasını okuyunuz https://www.google.com/policies/privacy. İtiraz imkanına (Opt-Out) aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir, www.google.com/settings/ads/.

Merkezi ABD’de bulunan Google LLC, ABD-Avrupa veri koruma anlaşması olan, AB komisyonunun (eleştirilmiş) bakışına göre, AB’de geçerli veri koruma seviyesini sağlayan, “Privacy Shield” için sertifikalandırılmıştır.

Eğer verilerinizin gelecekte Google Maps kullanımı çerçevesinde Google’a iletilmesini onaylamıyorsanız tarayıcınızın JavaScript uygulamasını kapatarak Google Maps’ın web hizmetini tamamen kapatabilirsiniz. Google Maps ve bununla birlikte bu internet sayfasındaki harita gösterimi böylece kullanılamaz.

Google kullanım şartlarını http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html altında görebilirsiniz, Google Maps için ek kullanım şartlarını aşağıda bulabilirsiniz https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Google Maps kullanımı ile bağlantılı gizlilik politikası hakkındaki ayrıntılı bilgileri Google’in internet sayfasında bulabilirsiniz (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Web sitemizin kullanımı ile hakkınızda yukarıda tarif edilen şekilde verilerin toplanması ve Google Maps yol tarifi tarafından yukarıda tarif edilen şekilde işlenmesini kabul edersiniz.

 

8. Güvenlik önlemleri

Veri koruma düzenlemelerine uyulduğunu ve bizim tarafımızdan işlenmiş olan verilerin tesadüfi veya kasten manipüle edilmesi, kaybı, zarar görmesi veya yetkisiz kişilerin erişiminden korumak amacı ile tüm organizasyonel, sözleşme ile ilgili ve son teknoloji standartları gereğince gerekli tüm önlemleri alırız. Güvenlik önlemleri arasında özellikle verilerin sizin tarayıcınız ve bizim sunucumuz arasındaki şifreli aktarımı sayılabilir.